Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 87
Helbidea: Tomas Alba
Atari Zk: 11
Eskua: 2
Merkataritza egoera
✓Salgai
€/m²: 1.881,88 €
Euro (€): 65.000 €
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 1
Azalera: 34,54 m²
"H" librea (min.): 2,60 m
Lokalaren planoa