Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 86
Helbidea: Kale Nagusia
Atari Zk: 64
Merkataritza egoera
✓Salgai
Euro (€): 250.000 €
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 362,80 m²
"H" librea (min.): 3,30 m
Lokalaren planoa