Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 8
Helbidea: Tomas Alba k.
Atari Zk: 11
Eskua: 02
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 400 €
✓Salgai
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Bai
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 57,90 m²
"H" librea (min.): 2,60 m
Lokalaren planoa