Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 79
Helbidea: Kale Nagusia
Atari Zk: 33
Eskua: E
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 1.000 €
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Bai
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 78,13 m²
"H" librea (min.): 3,25 m
Lokalaren planoa