Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 5
Helbidea: Pelotari k.
Atari Zk: 06
Eskua: ESK.
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 800 €
✓Salgai
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 75,70 m²
"H" librea (min.): 3,10 m
Lokalaren planoa