Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 32
Helbidea: Kale Nagusia
Atari Zk: 4
Eskua: 02
Merkataritza egoera
✓Salgai
Euro (€): 96.000 €
Prezio negoziagarria: Ez
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 119,00 m²
"H" librea (min.): 3,00 m
Lokalaren planoa