Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 25
Helbidea: Errekatxo k.
Atari Zk: 03
Eskua: A
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 400 €
✓Salgai
✓Eskualdatzea
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 33,66 m²
"H" librea (min.): 2,74 m