Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 21
Helbidea: Errekatxo kalea
Atari Zk: 3
Eskua: Ezkerra
Merkataritza egoera
✓Salgai
€/m²: 2.161,38 €
Euro (€): 60.000 €
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Bai
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: Behe solairua Sukaldea Ganbara
Azalera: 13,11 m² 6,98 m² 7,67 m²
"H" librea (min.): 2,70 m 1,94 m 1,06 m
Lokalaren planoa