Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 11
Helbidea: Tomas Alba k.
Atari Zk: 11D
Eskua: 02
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 500 €
✓Salgai
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Bai
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 57,90 m²
"H" librea (min.): 2,60 m
Lokalaren planoa