Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 85
Helbidea: Kale Nagusia
Atari Zk: 62
Eskua: 1B
Merkataritza egoera
✓Salgai
Euro (€): 60.000 €
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak:
Azalera: 86,35 m²
"H" librea (min.): 3,30 m
Lokalaren planoa