Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 4
Helbidea: Pelotari k.
Atari Zk: 06
Eskua: EZK.
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 590 €
Prezio negoziagarria: Ez
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 80,70 m²
"H" librea (min.): 2,90 m
Lokalaren planoa