Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 16
Helbidea: Tomas Alba k.
Atari Zk: 13
Eskua: 1C
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 400 €
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Bai
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 27,40 m²
"H" librea (min.): 3,05 m
Lokalaren planoa