Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 15
Helbidea: Tomas Alba k.
Atari Zk: 13
Eskua: 1B
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
✓Salgai
✓Eskualdatzea
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 55,45 m²
"H" librea (min.): 2,80 m
Lokalaren planoa