Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 12
Helbidea: Kale Nagusia
Atari Zk: 25
Eskua: 01
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 600 €
✓Salgai
Prezio negoziagarria: Ez
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 51,12 m²
"H" librea (min.): 2,70 m
Lokalaren planoa