Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 1
Helbidea: Pelotari k.
Atari Zk: 09
Eskua: 01
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
✓Salgai
Euro (€): 88.000 €
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 66,80 m²
"H" librea (min.): 3,20 m
Lokalaren planoa